Labels

zaterdag 21 juni 2014

SOCIAL MEDIA EN MIJN KIND

De jeugd Twittert en Whatsappt er tegenwoordig op los. Vooral jongeren zijn vaak snel vaardig met verschillende media. Bij ouders roept dit vragen op. Hoe zorg ik ervoor dat social mediagebruik leuk én veilig is? Hoe pak ik dat thuis aan?
Sterker nog de berichtjes van de jeugd op Social Media zijn vaak niet eens te lezen voor ouders en docenten. Dit komt doordat de 'schrijftaal' vaak met tekens wordt ingevuld. Wat betekenen die tekens, In dit blog geef ik een aantal voorbeelden van afkortingen, Nederlands en Engels, die het vaakst worden gebruikt.


Afkortingen Nederlands


 • bew, biw: ben er weer, ben ik weer
 • hjb: houd je bek
 • hvj, hhvvj: hou (heel veel) van je
 • omg: oh mijn god
 • hw: huiswerk
 • kmk: kus m'n kloten
 • l8: lacht
 • suc6, s6: succes
 • w8: wacht
 • wjmm : wil je met me?
 • idd: inderdaad
 • g1 id, geen id: geen idee
 • nwtv?: nog wat te vertellen?
 • vlekjes: veel liefs en kusjes
 • "wbj": wat bedoel je
 Mijn kind en Social Media


Afkortingen Engels

 • brb: be right back (ben zo terug)
 • bff: best friend forever (beste vriend(en) voor altijd)
 • cu: see you (zie je / later)
 • idc: I don't care (het kan me niet schelen)
 • lol: laughing out loud (hardop lachend)
 • lysm: love you so much (hou zoveel van je)
 • "lmfao": Laughing my fucking ass off
 • np: no problem (geen probleem)
 • omg: oh my god (oh mijn god)
 • stats? your statistics? (hoe zie je er uit? (hoe lang/zwaar, kleur haar etc.)
 • stfu: shut the fuck up (hou je kop)
 • thnxtnxthx': thanks (dank je)
 • w/e, "wde": whatever (en wat dan nog?)
 • wtf: what the fuck (waar slaat dat op?/ wat bedoel je daar mee?)
 • pwoms: parents are watching over my shoulder ( ouders kijken mee )
Mede door de opkomst van Snapchat en Instagram wordt het gat tussen docenten/ouders met de jeugd van nu steeds groter. Facebook, Twitter maar zeker ook YouTube zijn al redelijk ingeburgerd maar wat doen ze er nog meer mee? 
Voor antwoorden hierop heb ik een speciale presentatie geschreven. Juist om het digitale gat te dichten en meer tools te geven hoe je je kind kunt monitoren. Interactie is prominent aanwezig in deze presentatie waar natuurlijk de Brabantse humor niet zal ontbreken. De thema avond op het Sint Jans Lyceum in 's-Hertogenbosch werd druk bezocht. Lees hier het verslag....of ga naar de pagina van Media Presentaties